Studievereniging TouW

Welkom bij TouW


Beter onderwijs begintHIER !

Om de kwaliteit van haar onderwijs te beoordelen en verbeteren evalueert de OU zichzelf. En rapporteert de resultaten daarvan. Sinds 2016 willen we onze studenten hierin meenemen. Daarom vragen we uw feedback middels de vragenlijst die volledig anonimiseerd is. Op 25 januari om 20:00 kan er online en in groepsverband gereageerd worden. Tot dan !


Studievereniging TouW is in 1994 opgericht om de informele contacten tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling van de studies Informatica en Informatiekunde aan de Open Universiteit te bevorderen. Tot nu toe organiseert TouW i.s.m. de faculteit Management, Science and Technology meerdere keren per jaar een zogenoemde TouW-dag en eenmaal per jaar een Symposium. Per 1 september jl. zijn deze opgegaan in de Informatica-studiedagen.

Lid worden van TouW? Lees verder…