Doelstelling

De studievereniging TouW is opgericht voor en door studenten Informatica (voorheen Technische Wetenschappen TW) van de Open Universiteit. Het lidmaatschap staat open voor alle studenten Informatica van de Open Universiteit. Andere belangstellenden kunnen begunstiger worden.

TouW heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Het bevorderen van contacten tussen studenten aan de faculteit Informatica van de Open Universiteit door het organiseren van bijeenkomsten en verspreiden van verenigingsnieuws in gedrukte of elektronische vorm.
  • Het bieden van gelegenheid aan Informatica-studenten tot verbreding of verdieping van hun studie door lezingen, discussies en excursies te organiseren.
  • Het functioneren als aanspreekpunt voor Informatica-studenten en studiebegeleiders.
  • Het behartigen van belangen van Informatica-studenten door zitting te hebben in organen van de faculteit Informatica.
  • Het aanknopen van contacten met soortgelijke verenigingen binnen en buiten de Open Universiteit Nederland.