Studievereniging TouW

Lid worden

Lid worden van TouW kan door je naam, adres, postcode, woonplaats en studentnummer te mailen naar info@studieverenigingtouw.nl. Maak tevens € 5,00 over naar IBAN NL09 INGB 0002 9861 97 t.n.v. TouW onder vermelding van je voor en achternaam, studentnummer en ‘contributie <jaar>’.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en kan jaarlijks opgezegd worden vóór 1 december.