Studievereniging TouW

Lid worden

Lid worden van TouW kan door je naam, adres, postcode en woonplaats te mailen naar info@studieverenigingtouw.nl. Maak tevens € 12,50 over naar IBAN NL09 INGB 0002 9861 97 t.n.v. TouW onder vermelding van ‘contributie 2019’. Betaal je van een zakelijke rekening, vermeld dan ook je naam.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en kan jaarlijks opgezegd worden vóór 1 december.