Studievereniging TouW

Lid worden

Lid worden van TouW kan door je naam, adres, postcode en woonplaats te mailen naar info@studieverenigingtouw.nl. Tevens dien je de contributie ad € 12,50 te voldoen op IBAN NL 09 INGB 0002 9861 97 onder vermelding van je naam en ‘Contributie 2018’.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en kan ieder jaar opgezegd worden vóór 31 december (eveneens door een mail te sturen naar info@studieverenigingtouw.nl).