Studievereniging TouW

Symposium

Het eerstvolgende Symposium vindt plaats op zaterdag 24 november a.s. en heeft als onderwerp Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning. Het volledige programma is te vinden op de website van de OU. Aanmelden dient eveneens aldaar te gebeuren. Aan de deelname aan de studiedag zijn geen kosten verbonden.

Wil je tevens deelnemen aan het afsluitende diner, dat alleen toegankelijk is voor TouW-leden en alumni? Dat kan door je aan te melden op info@studieverenigingtouw.nl. Maak tevens € 29,50 over naar NL 09 INGB 0002 9861 97 onder vermelding van je naam en ‘Symposium 2018’.